Hermken Janssen ten Bruggenkatte


Origineel in het Heemkunde Museum in Almelo
Original in the Heemkunde Museum in Almelo