De vroegste generaties ten Bruggencate in Almelo, enige vragen en opmerkingen.

Mijn interest in deze Almelose familie is makkelijk te verklaren. Drie van mijn vader's grootouders zijn ten Bruggencate's. Aangezien de LDS geen gegevens gefilmd heeft van voor 1750 (beh. het trouw- en doopboek) en ik vanuit de VS op zijn hoogst 2 dagen per jaar in Zwolle kan doorbrengen, is onderzoek echter niet eenvoudig. Ik heb hier geprobeerd de vroegste generaties van dit geslacht in kaart te brengen. Aan het eind stel ik een drietal vragen betreffende kwesties die mij niet duidelijk zijn, en personen, die nog niet verbonden zijn. Op- en aanmerkingen en verbeteringen met bronvermelding worden ten zeerste op prijs gesteld.

Harmen TEN BRUGGENKOTTE, ovl. voor 1632.

3 Sep 1632. Hindrick Jurijens en Zwenne zijn huisvrouw, en haar broeder Harmen ten Bruggencate en Stine zijn huisvrouw, maken een overeenkomst over de erfenis van hun ouders Herman ten Bruggenkotte oldere ( SA, #22).

1. Lubbert Herms TEN BRUGGENCOTTE, tr. Stine DONCKERMANS voor 1590, ovl. c.1648
28 Sep 1620. Lubbert ten Bruggenkatte en Stine zijn huisvrouw dragen de Weijdecamp gelegen in het Erve Tusveldt over aan hun zoon Herman Lubberts ( HA, #3181, bijl. A voor de aanklagers);
14 Oct 1641. Lubbert ten Bruggencotte en Stine Dunckermans zijn huisvrouw verkopen de Weijdecamp aan de kinderen van Lubbert's broer Harmen, nl. Herman, Joan, Geert, en Wolter Hermans Bruggencotte. (HA, #3181, bijl. A voor de gedaagden);
22 Nov 1656. Getuigen verklaren, dat Lubbert ten Bruggencotte circa 1648 is overleden (HA, #2977).

1.1. Herman TEN BRUGGENKATTE alias Lubberts, geb. voor 1590, schoenmaker, tr. Gerritje Jans VAN HOLTEN, ovl. 1641-1652. Gerritje is ook getrouwd geweest met Jurrien van Delden
15 Dec 1652. Gerritie Joans, weduwe van Herman Bruggencatte en Jurrien van Delden, beider zaliger gedachtenisse, en Hillebrant Hermsen, Geese zijn huisvrouw, en Trijne Hermsen, Geese's zuster, dochters van Herman Bruggencatte vnd, dragen de Weijdecamp over aan de vier kinderen van Herman ten Bruggencatte (oom van Geese en Trijne's zaliger vader), te weten Joan, Geert en Wolter en hun zuster Fenne (HA, #3181, Bijl. B)
22 Nov 1656. Getuigen verklaren dat Trijntje Herms ong. 26 jr, Jan Herms 24 jr, en Griete Herms 22 jr is (HA, #2977).

1.1.1. Geese HERMS, tr. voor 1652 W/Hillebrant HERMSEN

1.1.2. Trijntje HERMS, geb. c 1629, was c, 26 jr in 1656

1.1.3. Jan HERMS, geb. 1632, was 24 jr in 1656
Jan heeft tenminste 2 kinderen:

1.1.3.1. Harmen TEN BRUGGENCATE
16 Nov 1698. Harm: van Bruggecate als neef van Wilbrand Hermsen verschijnt voor het gerecht (LO).

1.1.3.2. Geertje Jansen TEN BRUGGENKATE, otr/tr (NH) 20 Sep/ 1 Nov 1691 met Hendrik GODSCHALK
20 Sep 1691. Hendrik Godschalk, jm, zoon van Godschalk Hendrikse en Geertjen Jansen ten Bruggenkate, jd, dochter van Jan Harmsen ten Bruggenkate (trouwboek )
14 Dec 1698. Henr: Godtschalk als neef van Wilbrand Hermsen verschijnt voor het gerecht (LO).

1.1.4. Griete HERMS, geb 1634, was 22 jr in 1656

1.2. NN, tr. Hendrick BULCK, ovl. voor 1656
22 Nov 1656. Hendrick Bulck verklaart dat hij 72 jr oud is, en dat zijn zaliger vrouw een zuster was van zaliger Herman Lubberts (HA, #2977).

1.3. NN, tr. Lambert KUIPER, ovl. 1634 - 1656
22 Nov 1656. Lambert Kuiper verklaart dat hij 70 jr oud is, en dat zijn zaliger vrouw een zuster was van zaliger Herman Lubberts (HA, #2977)
1634. Lambert Janssen's vrouw heeft geklaagd dat Kuper Lambert vrouw haar heeft geslagen (SA, #37, item 17).

1.4. Geese, tr. Hindrick HOLTMAN.
22 Jul 1634 verkoopt Geese Holtman, weduwe van Hendrick Holtman, met haar vader Lubbert ten Bruggenkatte als momber, haar huis en hof. Mombers voor haar minderjarige kinderen is oa. Jurrien van Delden (SA, #22).

2. Harmen TEN BRUGGENCATE, tr. Stijnken BULCK voor 24 Sep 1608, ovl. 1641-1652.
24 Sep 1608. De vrouw van Herman ten Bruggencate verschijnt voor het gerecht (Malherbe, HA. #198A, LA)
9 Nov 1612. Herman ten Bruggenkotte en Stine, zijn huisvrouw kopen een huis staande in stads wigbolt (Malherbe, RAO, r.a. no 2590, SA)
14 Oct 1641. Lubbert ten Bruggencotte verkoopt de Weijdecamp aan de kinderen van zijn broer Harmen (HA, #3181, bijl. A)
15 Dec 1652. Bij de overdracht zijn zowel Lubbert als Herman "zaliger" (HA, #3181, Bijl. B).

2.1. Hermen Hermsen TEN BRUGGENCATE, tr. Geese BRUINS, ovl. 1641-1650.
14 Oct 1641. Lubbert ten Bruggencotte verkoopt de Weijdecamp aan de kinderen van zijn broer Harmen ( HA, #3181, bijl. A)
1650. Geese Bruins, weduwe van Harmen Hermsen ten Bruggencate wordt aangesproken om betaling van F50.- met rente. Zij, geassisteerd door Wolter Barschers, haar schoonzoon en Gerrit ten Bruggenkattes, broeder van haar man, zegt dat deze schuld haar onbekend is (Malherbe, RAO, r.a. #2595, SA).

2.1.1. NN , tr. voor 1650 Wolter BARSCHERS.

2.2. Jan TEN BRUGGENCATE alias Jan PASTOORS, tr. voor 1649 Marijke Cornelis BAARSCHERS, ovl. voor 8 Oct 1683
29 Nov 1649. Johan Jostes, cav. voor zijn huisvrouw Zweene, Jan ten Brugcatte en Marieken (Baarscher), zijn huisvrouw, Peter Barschers en Wolter Barschers cav. voor hun twee broeders, Tonnis en Gerrit Barscher, verklaren betaald te zijn door Jan Cornelis Barschers en Marieken, zijn huisvrouw. (Malherbe, RAO, r.a. #2592, SA)
22 Nov 1656. Getuigen verklaren dat Joan ten Bruggenkatte, alias Jan Pastoors 40.- zou uitkeren aan Jan Harmsen cum suis, en dat hij dan de Weijdecamp zou krijgen uit de erfenis van Lubbert ten Bruggencate (HA, #2977).
8 Oct 1683. Er word gepand aan de eigendommen van de weduwe van Jan ten Bruggencotte (Malherbe, RAO, r.a. #2600, SA)
DtB vermeld 3 zonen, Herman, Wolter en Hendricus, maar geeft verder geen informatie:

2.2.1. Herman TEN BRUGGENCATE, zie Vraag 2.

2.2.2. Wolter TEN BRUGGENCATE, ovl. voor 1700, zie Vraag 1.
22 Sep 1700. Hendrik ten Bruggenkate, jm, nagelaten zoon van Wolter ten Bruggenkate en Hendrikje Willemsen, jd, dochter van Willem Willemsen (trouwboek).
3 Feb 1716. Aaltien Wolters ten Bruggencate, wed. Gerrit Donkelman, neemt een hypotheek op waarvan het onderpand is het 4e deel van haar huis en hof, waarvan het andere 4e deel behoort aan haar broer Henrik Wolters (SA, extr., #2618*, fol 132-133).

2.2.2.1. Aaltje Wolters TEN BRUGGENKATE, otr/tr. 24 Jul/ 9 Aug 1692 Gerrit Hendriksen DONKERMANS (trouwboek).

2.2.2.2. Hendrik Wolters TEN BRUGGENKATE, otr/tr. (NH) 22 Sep/ 24 Nov 1700 Hendrikje Willemsen (TEN HOEVE) (trouwboek).

2.2.3. Hendricus TEN BRUGGENCATE

2.2.4. Hermke TEN BRUGGENCATE
1698. de wed. van Jan ten Bruggencate en haar dochter Hermke verschijnen voor het gerecht (B. v. Es, RAO, r.a. inv.nr 2618, fo ?.SA).

2.3. Geert TEN BRUGGENCATE, geb. voor 1617, tr. Fenne MEIJERS voor 1642, ovl. voor 21 Jun 1675
6 May 1642. Geert Hermsen ten Bruggencatte en Fenne Meijers, echtelieden, kopen een goorden, gelegen in het Slagh (Malherbe, RAO, r.a. no.2593, SA)
21 Jun 1675. De weduwe van Geert then Brughencaete transporteert haar huis aan haar zoon Harmen (SA, extr., #2618, fol 97)
1 Sep 1676. Frerick Dercksen Backer zegt dat hem geld toekomt uit de boedel van zaliger Geert ten Bruggencaete en Fenne Meijers, gewezen echtelieden. Hun kinderen zijn: Herman, die mondig is, Enneken getr. met Sijmon Beckers, en de onmondige Jan, Fenneken en Jenneken (Malherbe, RAO, r.a. no.2598, SA).

2.3.1. Harmen TEN BRUGGENCATE, geb. voor 1646, tr. (1) na Sep. 1676 Geesjen ROMPELMAN, otr/tr (2) 20 Nov/ 4Dec 1707 Anna Geertruid HULSMAN, ovl. 1711. Was burgemeester van Almelo in 1705, en 1710-1711.
20 Nov 1707. Harmen ten Bruggencate, Burgemeester dezer Stad, weduwnaar van Geesjen Rompelmans, en Anna Geertruid Hulsman, weduwe van Abraham Kappelhoff (trouwboek).
21 Mei 1712. Gerrit ten Bruggencate, Gradus Rompelman en zijn huisvrouw Geertien ten Bruggencate, Jan ten Bruggencate en zijn huisvrouw Fenneken ten Bruggencate en Gerrit Rompelman en Egbert Rompelman als mombaren over de nog minderjarige kinderen van wijlen Burgemeester Hermen ten Bruggencate nemen een hypotheek op met als onderpand hun vaderlijk huis (SA, extr., #2618* Fol 22-24)
9 Oct 1715. Gerrit ten Bruggencate en zijn huisvrouw Berentien ten Bruggencate, Lambert ten Bruggencate en zijn huisvrouw Janna Hagedoorn, Jan ten Bruggencate en zijn huisvrouw Fenneken ten Bruggencate, Gradus Rompelman en zijn huisvrouw Geertien ten Bruggencate, alsmede Gerrit Rompelman als momber over de minderjarige kinderen Jan ten Bruggencate en Hermen ten Bruggencate, allen erfgenamen van wijlen Burgemeester Herm. ten Bruggencate transporteren hun huis (SA, extr., #2618* Fol 120-122).

2.3.1.1. Gerrit TEN BRUGGENCATE, otr/tr. 1 Jan/ 27 Jan 1708 Berendje TEN BRUGGENCATE (trouwboek).

2.3.1.2. Fenneken HarmsenTEN BRUGGENCATE, otr. 14 Mei 1702 Jan Harmsen TEN BRUGGENCATE (trouwboek).
Note: Fenneke als dochter van Burgemeester Harmen, omdat hun kinderen resp. Geesken, Harmen en Marijke heten (SA, extr., #2619 Fol 33-35, Testament Jan en Fenneken).

2.3.1.3. Geertien TEN BRUGGENCATE, otr. 26 Apr 1705 Gradus ROMPELMAN (trouwboek).

2.3.1.4. Lambert TEN BRUGGENCATE, minderj. in 1715, otr. 7 Mei 1713 Janna HAGEDOORN (trouwboek).

2.3.1.5. Jan TEN BRUGGENCATE, minderj. in 1715, otr. 15 Dec 1715 Gesijna HOLTMAN (trouwboek).
Note: Hier geplaatst omdat een Geesje Houtman de moeder is van Harmannus (geb. 1717 in Amsterdam, otr. 23 Oct 1744 met Jacomijne Hofman) en Geesje (geb. 1720 in Amsterdam, otr. 28 Jul 1757 met Jacobus Berkel) (Amsterdam Ondertrouw boek).

2.3.1.6. Herman TEN BRUGGENCATE, minderj. in 1715

2.3.2. Enneken (Anna Gerrits) TEN BRUGGENCATE, tr. voor 1 Sep 1676 Simon BECKERS (Malherbe, RAO, r.a. no.2598, SA).

2.3.3. Jan Gerrits TEN BRUGGENCATE, niet mondig in 1676. (Malherbe, RAO, r.a. no.2598, SA).

2.3.4. Fenneken TEN BRUGGENCATE, niet mondig in 1676 (Malherbe, RAO, r.a. no.2598, SA).

2.3.5. Jenneken TEN BRUGGENCATE, niet mondig in 1676 (Malherbe, RAO, r.a. no.2598, SA).

2.4. Stine TEN BRUGGENCATE, leeft in 1630, ovl. voor 1667
Note: Zij wordt genoemd als zuster van Herman, Jan, Geert, en Wolter in de stukken over de Weijdecamp (HA, #2977, #3181). Bij de overdracht in 1652 wordt ze echter Fenne genoemd.
1630. Luickas Bruggink heeft gedifameert die jonge Stine ten Bruggenkatte (SA, Vergrijpen, #37, fol 10)
24 Jun 1667. Jan then Bruggencaet legt beslag op de nalatenschap, die Geert then Bruggencaet heeft geerft van wijlen Stijnken te Bruggencaet (SA, Civiele zaken, #108, fol 21).

2.5. Wolter TEN BRUGGENCATE, tr. (1) NN Willemsdr. STEENMETSELAAR (Malherbe) , tr. (2) 1666 - 1669 Fenne NN, ovl. voor 1781. Zie vraag 1.
10 Dec 1666. Gerrit Levelt zegt, namens zijn huisvrouw, dat hem een derde deel toekomt van de nalatenschap van zaliger Willem Steenmetselaar en diens huisvrouw (Malherbe RAO, r.a. #2597, SA)
2 Jan 1669. Wolter ten Bruggencaet met Fenneke zijn huisvrouw, alsmede Jan ten Bruggencaet met Marrijken Barschers transporteren hun huis (SA, #23, pg 21-22).
12 Dec 1681 worden Frerick Backer en Hermen ten Bruggencate gesteld als momber over de onmondige kinderen van Zal. Wolter ten Bruggencate en Fenne (SA, Momberboek, #108, fol 1319).

2.5.1. Aalke Wolters TEN BRUGGENCATE, tr. voor 1669 Gerrit LEVELT
14 Jun 1669. Garrit Lovelt en zijn huisvrouw Aalken Wolters ten Bruggencaete transporteren een plaats en grond aan Johan ten Caete (SA, extr., #2618, fol 37-38).

2.5.2. Hermke TEN BRUGGENCOTTE, tr. Jan BOLK
6 Jun 1681. Gerrit Levelt, wegens zijn vrouw Aeltien ten Bruggencot, spreekt aan Hermken ten Bruggencotte, halve zuster van zijn vrouw. Hij wenst inventaris van het sterfhuis van Wolter ten Bruggencotte (Malherbe,-RAO, r.a. no. 2599, SA).
6 Aug 1715. Hermken Wolters ten Bruggencate, weduwe van Jan Bolk, samen met Jan van Senderen en zijn huisvrouw Fenneken Bolk, en Willem Prikkink en zijn huisvrouw Geesken Bolk nemen een hypotheek op (SA, extr., #2618* Fol 117-119).

3. Zwenne TEN BRUGGENCATE, tr. voor 1632 Hindrick JURIJENS (SA, #22, 3 Sep 1632).

4. Simon TEN BRUGGENCATE. Simon komt uitsluitend voor in een Dossier ten Bruggencate, CBG. Zie vraag 2.

4.1. Lambert TEN BRUGGENCATE (DtB) zie vraag 2.

4.1.1. Herman TEN BRUGGENCATE; tr. Marijke NN (DtB) zie vraag 2.

4.1.1.1. Jan Harmsen TEN BRUGGENCATE, otr 14 mei 1702 Fenneke Harmsen TEN BRUGGENCATE, ovl. voor 1732 (trouwboek)
Note: Jan als zoon van Harmen en Marijke, omdat hun kinderen resp. Geesken, Harmen en Marijke heten (SA, extr., #2619 Fol 33-35, Testament Jan en Fenneken).

4.1.1.2. Berendje TEN BRUGGENCATE, otr/tr. (1) 1 Jan/27 Jan 1708 Gerrit TEN BRUGGENCATE, otr. (2) 28 Aug 1735 Gerrijt TER BRAAKE, ovl. voor 1765 (trouwboek), (SA, extr., #2620, Fol 101-102).

4.1.1.3. Aaltjen TEN BRUGGENCATE, otr/tr (1) 7 apr/ 5 mei 1709 Jan TEN STOKKELAAR; otr (2) 11 jun 1724 met Arend (Hendriks) Hagedoorn(trouwboek).

4.1.1.4. Benjamin TEN BRUGGENCATE, otr/tr. 5 sep/ 27 sep 1716 Janna TER BRAKE; ovl. in de harde winter 1740 in Almelo, begr. 2 feb 1740 Almelo (trouwboek), (DtB-bijbel).

4.1.1.5. Isaak TEN BRUGGENCATE; otr/tr (NH) 14 jan/ 4 feb 1720 Aaltjen TEN GETKATE; ovl. 31 aug 1783; begr. 5 sep 1783 Almelo. (trouwboek), (LA, #2649, fol 32, testament.), (DtB-bijbel).

4.1.1.6. Berend TEN BRUGGENCATE (DtB).

Afk.: HCO: Historisch Centrum Overijssel; SA: Archief Stad Almelo; HA: Archief Huize Almelo; LA: Archief Landgericht Almelo; RAO: Rijks Archief Overijssel; LDS: Church of Latter Day Saints, CBG: Centraal Bureau voor Genealogie

Bronnen:

1. L. J. Malherbe, "De oudste generaties van het geslacht Levelt," De Nederlandse Leeuw 99, issue 8-9 (Aug-Sep 1982). (Malherbe, bronverwijzing).

2. LDS Microfilm, NH Trouwboek Almelo,. (trouwboek).

3. Bert van Es, email, bruggen1@gironet.nl. (B.v.Es, bronverwijzing).

4. HCO, Archief Huize Almelo, toegang 214. (HA).

5. HCO, Archief Stad Almelo, toegang 39. (SA).

6. CBG, microfiches, Stadsgericht Almelo, excerpten en extracten. (SA, extr.).

7a. CBG, Dossier ten Bruggencate, filmfiche nr. 1721-1725. (DtB).

7b. CBG, Dossier ten Bruggencate, filmfiche nr. 1721-1725. Copie van de notities in een familie bijbel van Berent ten BruggenKate en Jenneke ten BruggenKate, getrouwd 29 Apr 1750. (DtB-bijbel).

8a. HCO. Landgericht Ootmarsum, Contentieuse Zaken, toegang 71.1, inv.#29, via Frans Scholten flscholt@xs4all.nl) (LO).

8b. HCO. Landgericht Ootmarsum, Trouwboek, via Frans Scholten flscholt@xs4all.nl) (LO-trouwboek).

Vraag 1. Wolter ten Bruggencate 2.5 en 2.2.2

Frerick Backer en Herman ten Bruggencate, die mombers zijn over de minderjarige kinderen van Wolter ten Bruggencate en Fenne in 1681, komen nog een aantal keren voor. (SA, #23, fol 118-119, 119-120). Frerick is getrouwd met Aele ten Bruggencate, Herman met Susken Glaasemaker. Wie is van vader's zijde, en wie van moeder's zijde? En wie zijn Herman's ouders? Is de overleden Wolter inderdaad Wolter 2.5, of is het mogelijk dat het Wolter 2.2.2 is? En is de vader van Henrik Wolters en Aaltje Woltersen ten Bruggencate inderdaad 2.2.2, of is hij een zoon van een Hendrik?

Vraag 2. Simon ten Bruggencate 4

Zijn er andere bronnen voor Simon ten Bruggencate? Tot nu toe heb ik geen andere Simon gevonden. Het is uiteraard mogelijk dat Lambert een zoon Simon had, die overleden is zonder nakomelingen, maar Herman 4.1.1. ook heeft geen zoon Lambert. Zou het mogelijk zijn dat Herman 4.1.1 een zoon van Jan ten Bruggencate is (gezien de naam van zijn oudste zoon), en dus identical aan Herman 2.2.1.

Vraag 3. Losse ten Bruggencate's geb. voor 1700. Is meer informatie bekend?

A. 20 Apr 1635. Luckas Otten Bruggink en Gebbeken zijn huisvrouw nemen een hypotheek op bij Hendrik Bruggenkot (SA, #22). En in Mar 1636 doen de erfgenamen van Joan Hindrixs pandinge aan Hermen Hendrixs Bruggenkatte (SA, Civiele zaken, #38). Zou Hendrik een broer van Harmen en Lubbert kunnen zijn, en Hermen zijn zoon?. Of is Hendrik Bruggenkot dezelfde als Hendrick Lubbers in de volgende bron?

B. 29 Jan 1675. Frerik Bacher en Aeltje then Bruggencaet, ehelieden, verkopen een half huis aan Hendrick Lubbers en Stientje Lucas (SA, #23). Aeltje is mogelijk een zus van Wolter, gezien dat Frerick momber is over de minderjarige kinderen van Wolter (zie vraag1). En wie is Hendrik Lubbers? Is hij verwant?

C. 10 Feb 1678 doet Henr. Jansen van 't Vriezenveen beslag op de penn: soo onder Jan Gerrits ten Bruggencott zijn berustende wegens de cooppenn: van sijn halve huis (SA, Civiele zaken, #108, fol 38). Is Jan Gerrits dezelfde als 2.3.3? Hoewel 2.3.3. niet mondig was in 1676, is het uiteraard mogelijk dat hij wel meerderjarig was in 1678, maar hij moet de hypotheek toch al eerder hebben opgenomen?

D. 27 Dec 1679. Jan ten Bruggencate otr. Geertruijd Beckmans in Ootmarsum. (LO-trouwboek). Zou dit dezelfde Jan kunnen zijn als in C?

E. 26 Dec 1694. Jan (Berentsen) Koppers, weduwnaar van Jenneke ten Bruggenkate, otr. Harmtjen janssen ten Bruggen Cate (trouwboek). Zij ovl. voor 1703, want Jan hertrouwd weer. Is Harmtjen dezelfde als 2.2.4, de dochter van Jan en Marijke Baarschers? Of van een latere Jan? En wie is deze Jenneke?

F. 3 Apr 1707. Herman Spijkers, weduwnaar van Geertruijt Woolthuis otr. Geertruijt ten Bruggenkate (trouwboek).

G. 3 Aug 1711. Herman ten Bruggencate en Fenneke Godschalk, zijn huisvrouw maken een testament op (SA, extr., #2618*, fol 4-6). Zij benoemen elkaar als erfgenaam. Is Godschalk ten Bruggenkate die 19 Jan 1714. otr. Bertha Elizabeth Weerman, weduwe van Hendrik Ruink (trouwboek) een zoon van Herman en Fenneke Godschalk?. Welke Herman is dit?

H. 11 Jun 1717. Christoffel Arentsen, weduwnaar van Hendrika Viskamp otr. Femmetje Tenbruggenkotte, 36 jr, geb. Almelo, ouders dood, geass. met Jan Hassing (A'dam Ondertrouw Boek 553 Fol 451).

I. 10 Sep 1718. Frerik Bolk en zijn huisvrouw Geesjen ten Bruggencate nemen een hypotheek op (SA, extr., #2618* Fol 212-213).

Afina Broekman, Fair Lawn, NJ. afinab@hotmail.com