nalatende de volgende kinderen bij wijlen haar genoemde man in echte verwekt, of verdere descendenten naamlijk:
 
  1. Lt ten Braake, weduwnaar van wijlen Aleida Barkhoff wonachtig in deze stad.
  2. Benjamin ten Brake, weduwnaar van wijlen Margrieta Walderink, mede alhier wonachtig.
  3. Abm ter Brake getrouwt met Anna Hagedoorn te Almelo.
  4. Geertrui ter Brake, wede wijlen Gt ten Bruggencate te Almelo.
  5. Hendrica ter Brake, huisvrouw van Jan Mokkelencate te Almelo
  6. de vijf zonen van Gesina ten Bruggencate, wede wijlen Gt ter Brake te Almelo.
  7. Heintje van Dijk, nagelaten dogter van wijlen Anna ter Brake en Wolter van Dijk echtelieden in leven wonachtig te Amsterdam, zijnde deze kleindochter mede te Amsterdam getrouwd dog weten aangevers de naam van haaren echtgenoot niet op te geven.
  8. De vier kinderen van wijlen Janna ten Brake en haar mede overleden man Gradus Engbers te Amsterdam met name Geeske Engbers wonende te Amsterdam voornt Naatje Engbers getrouwt met de Kapitein ter Zee Wolter Beets te Amsterdam, Frederica Engbers getrouwd met een loodgieter te Amsterdam wiens naam de aangevers thans niet weten op te geven en eindelijk Leisje Engbers ongehuwde dogter te Amsterdam.
  9. Willemina ter Brake huisvrouwe van Jan Brunier in s'Hage).