Geziena ten Bruggencate
(1824 - ?)


Foto door D. J. Boom, Almelo. datum: 21 April 1885
Photo by D. J. Boom, Almelo. date: 21 April 1885
Origineel in het Heemkunde Museum in Albergen
Original in the Heemkunde Museum in Albergen